обычное оружие

обычное оружие
įprastiniai ginklai statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Tradicinės ginklų rūšys, kurių kovinis naudojimas tiesiogiai nesukelia masinių nuostolių ir sugriovimų. Terminas pradėtas vartoti XX a. 6 d-metyje, kai apginklavus kai kurių šalių kariuomenes branduoliniu ginklu, atsirado terminas masinio naikinimo ginklas. Įprastiniams ginklams priklauso šaunamasis, reaktyvinis, raketinis, bombinis, torpedinis, padegamasis ir ypač taiklūs ginklas, inžinerinės ir jūrų minos bei kt. ginklai, kurių NP užtaisytos brizantinėmis sprogstamosiomis arba padegamosiomis medžiagomis, arba visai neturi užtaiso (pvz., vientisieji šarvamušiai sviediniai, paprastosios kulkos). Įprastiniams ginklams t. p. priklauso šaltasis ir svaidomasis ginklai. Įprastiniais ginklais kaunami priešo kariai, naikinama ir gadinama ginkluotė ir kovos technika, griaunami fortifikaciniai įrenginiai ir kiti objektai. Įprastiniai ginklai nuolat tobulinami ir kai kurios jo rūšys pagal pažeidimo pobūdį priartėjo prie MNG. Įprastinius ginklus sąlyginai galima suskirstyti į individualiojo ir grupinio naikinimo, t. p. didesnės galios ginklus. atitikmenys: angl. conventional weapons rus. обычное оружие

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Обычное оружие — см. Оружие обычное. EdwART. Словарь терминов МЧС, 2010 …   Словарь черезвычайных ситуаций

  • обычное оружие — įprastinis ginklas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Ginklas, kuris nėra nei branduolinis, nei biologinis, nei cheminis ginklas. Įprastiniams ginklams priklauso šaltasis, šaunamasis, reaktyvinis, ↑ raketinis, bombinis,… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • обычное оружие группового поражения — grupinio naikinimo įprastinis ginklas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Įprastinis ginklas, kuriuo naikinami grupiniai taikiniai, pvz., motorizuotųjų pėstininkų, tankų padaliniai, artilerijos pozicijos ir kt. Grupinio… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • обычное оружие повышенного могущества — didesnės galios įprastinis ginklas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Įprastinis ginklas, kuris savo naikinamosiomis savybėmis priartėja prie masinio naikinimo ginklų. Prie tokių ginklų priskiriami: ↑ ypač taiklus… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • обычное оружие индивидуального поражения — individualiojo naikinimo įprastinis ginklas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Įprastinis ginklas, kuris dažniausiai vienu šūviu (viena raketa, mina) naikina vieną taikinį (vieną karį, tanką, lėktuvą ir pan.). Prie… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • Обычное оружие —    традиционные виды оружия, боевое применение которых не приводит непосредственно к массовым потерям и разрушениям. Термин возник в 50 х гг. 20 в. с оснащением некоторых армий ядерным оружием и появлением в связи с этим термина оружие массового… …   Гражданская защита. Понятийно-терминологический словарь

  • Оружие — автоматическое: 1 самозарядная снайперская винтовка системы Драгунова образца 1963 (СВД); 2 единый пулемет системы Калашникова образца 1961 (ПКМ); 3 самозарядный пистолет системы Макарова образца 1951 (ПМ); 4 автомат системы Калашникова образца… …   Иллюстрированный энциклопедический словарь

  • ОРУЖИЕ. — ОРУЖИЕ. Различают оружие массового поражения (ядерное, химическое, бактериологическое) и обычное оружие; стратегическое, оперативно тактическое и тактическое оружие. В большинстве стран законодательством регулируются ношение, хранение,… …   Современная энциклопедия

  • ОРУЖИЕ — общее название устройств и средств, применяемых для уничтожения живой силы противника, его техники и сооружений. Различают оружие массового поражения (ядерное, химическое, бактериологическое) и обычное оружие; стратегическое, оперативно… …   Большой Энциклопедический словарь

  • Оружие в играх серии Left 4 Dead — Статья представляет собой список оружия и вспомогательных предметов во вселенной компьютерных игр Left 4 Dead и Left 4 Dead 2. Содержание 1 Огнестрельное оружие 1.1 Огнестрельное оружие в Left 4 Dead …   Википедия

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”